EPIC4 Manual


set

Uaktywnia się gdy używamy set (ustalanie różnych opcji clienta).

$0nazwa zmiennej lub 'set-error' jeżeli podano nieistniejącą nazwę
$1-wartość zmiennej lub 'No such variable "zmienna"' w przypadku jej złej nazwy


on ^set "port *" {
   unless ([$1]) {
      echo *** Default port is $def_port
   }{
      echo *** Default port set to: $1
      @ def_port = [$1]
   }
}

Oczywiście nie ma takiego ustawienia jak '/set port' ale możemy je sfabrykować pod postacią zmiennej '$def_port':

/set port 31337

Spowoduje to przypisanie do zmiennej '$def_port' wartości '31337' i pojawienie się textu:

*** Default port set to: 31337


Zobacz także: Wstęp do SETLista Named ONs Home Następny Paragraf