EPIC4 Manual


server_notice

Uaktywnia się gdy client otrzyma server notice. Są to informacje dostarczane przez server o splitach, NetJonach, Killach, kolizjach nicków, itd. Różnie się żąda od IRC servera udzialania takich informacji, w zależności od typu IRCNetu czy też od wersji ircd.

$0nazwa IRC servera przekazującego informacje
$1pierwsze słowo informacji -- w zasadzie najczęściej jest to po prostu '***'
$2-dalszy text

Obecnie w IRCNecie owe server_notice otrzymuje się po wejściu na odpowiednie kanały. Są to na przykład takie kanały:

Oczywiście server_notice są dość zróżnicowane, ale najprostrzym przykładem ich wykorzystania będą informacje o splitach i NetJoinach IRC serverów na całym IRCNecie:


^on ^server_notice "% % Received SQUIT *" echo [###] SQUIT $4 from $6-
^on ^server_notice "% % Received SERVER *" echo [###] SERVER $4 to $6

Zobacz także: ON oper_noticeLista Named ONs Home Następny Paragraf