EPIC4 Manual


server_lost

Uaktywnia się w momencie gdy client straci połączenie z IRC serverem. Od ON disconnect różni się tym, że client jeszcze automatycznie próbuje połączyć się z innym IRC serverem, podczas gdy tam już stwierdz, że z żadnym połączyć się nie może.

$0refnum rozłączonego IRC servera
$1nazwa rozłączonego IRC servera
$2-powód rozłączenia


on -server_lost * {
   echo *** Disconnected from $1: $2-
}

W przypadku rozłączenia z serverem 'lublin.irc.pl' zobaczymy np:

*** Disconnected from lublin.irc.pl: Excess Flood


Zobacz także: ON disconnect, ON connectLista Named ONs Home Następny Paragraf