EPIC4 Manual


send_notice

Uaktywnia się gdy wysyłasz gdzie¶ (zarówno do jakiej¶ osoby, jak i na jaki¶ kanał) NOTICE.

$0nick adresata lub kanał gdzie NOTICE ma się pojawić
$1-text


on ^send_notice * >> -$0\- $1-

Gdy wy¶lemy jaki¶ NOTICE do 'Pikachu':

>> -Pikachu- Hey you, Pikachu!


Dlaczego zapisałem '$0\-' zamiast '$0-' (backslash przed '-')? Bo drugi zapis oznacza, że chce zobaczyć 'pierwszy argument i każdy następny', a tutaj chodzi nam o wykorzystanie '-' (my¶lnika) tylko w celach dekoracyjnych, zatem należy go zacytować.

Zobacz także: ON notice, ON send_msg, ON send_publicLista Named ONs Home Następny Paragraf