EPIC4 Manual


send_ctcp

Uaktywnia się gdy wysyłamy CTCP do innej osoby. Mog± to być dwa warianty:

$0'PRIVMSG' lub 'NOTICE'
$1nick lub kanał do którego wysyłamy
$2nazwa polecenia CTCP
$3-dodatkowe argumenty polecenia $2


on -send_ctcp * {
   if ([$0] == [PRIVMSG]) {
      echo *** Sending CTCP $2- to $1
   }{
      echo *** Sending CTCP REPLY $2- to $1
   }
}

Wysyłaj±c '/ctcp Pikachu op #blah' zobaczymy:

*** Sending CTCP op #blah to Pikachu

Aby podrobić odpowiedzi na PING nic nie da używanie ON send_ctcp -- trzeba to zrobić z użyciem ON raw_irc i to w dodatku w '^' (silent) mode, zatem jest oprzedsięwzięcie wielce ryzykowne.

Zobacz także: ON ctcp, ON send_msgLista Named ONs Home Następny Paragraf