EPIC4 Manual


oper_notice

Uaktywnia się gdy client otrzyma globalny NOTICE od jakiegoś IRC-opa. Nie znaczy to wcale, że będzie to każdy NOTICE od IRC-opa. Misby mieć on charakter globalny - do wszystkich na IRCu.

$0nazwa servera skąd został wysłany oper_notice
$1-text


on ^oper_notice * echo *** OperNotice: $1- \($0\)

Zobacz także: ON notice, ON server_noticeLista Named ONs Home Następny Paragraf