EPIC4 Manual


notify_signon

Uaktywnia się gdy na IRcu pojawi się ktoś z nickiem będącym zapisanym w naszej liście notify. Informacja pochodzi od IRC servera i otrzymujemy ją zawsze z pewnym opóźnieniem.

$0nick osoby, która się pojawiła
$1user@host tej osoby, o ile mamy włączone '/set notify_userhost_automatic ON

Z tym pobieraniem user@host radziłbym uważać. Client sam musi się o to zatroszczyć używając do tego polecenia userhost. Zatem przy hurtowej ilości nicków do sprawdzenia powstać nam może gigantyczny lag z tytułu ciągłego pytania IRC servera o user@host coraz to nowych jegomości.


on ^notify_signon * echo SignOn $0 ${([$1])?[ \($1\)]:[]} detected.

Jeżeli ktoś z listy '/notify' pojawi się na IRCu i client uzyska jego 'user@host', to zobaczymy:

*** SignOn Pikachu (pika@pokemons.int) detected.


Zobacz także: notify, $NOTIFY_USERHOST_AUTOMATIC, ON notify_signoffLista Named ONs Home Następny Paragraf