EPIC4 Manual


notice

Uaktywnia się gdy client otrzyma jakigoś NOTICE od kogoś.

$0nick osoby wysyłającej NOTICE
$1-text


on ^notice * echo -$0\- $1-

Gdy 'Pikchu' coś nam przyśle to zobaczymy:

-Pikachu- To jest NOTICE

W odróżnieniu od ON msg, client nie pozwala na żadną automatyczną odpowiedź wewnątrz ON notice. Ale także można to ominąć używając ON raw_irc, tylko zamiast 'PRIVMSG' polecenie 'NOTICE'.

Dlaczego zapisałem '$0\-' zamiast '$0-' (backslash przed '-')? Bo drugi zapis oznacza, że chce zobaczyć 'pierwszy argument i każdy następny', a tutaj chodzi nam o wykorzystanie '-' (myślnika) tylko w celach dekoracyjnych, zatem należy go zacytować.

Zobacz także: ON encrypted_notice, ON msg, ON send_noticeLista Named ONs Home Następny Paragraf