EPIC4 Manual


mode_stripped

Działa podobnie do ON mode, z tą różnicą iż ON mode_stripped pzybiera po kolei wartości każdej zmiany MODE. Oznacza to, że jeżeli np. ktoś wykona "-o+o blah Pika", ON mode_stripped zadziała 2 razy: raz dla '-o blah' i drugi dla '+o Pika'. Przydatne, to ale wymaga ustawienia '/set mode_stripper ON' żeby w ogóle działało.

$0nick osoby zmieniającej MODE
$1kanał gdzie jest zmieniane MODE
$2zmiana (+ lub -) i typ (o, b, .. itd) MODE
$3argument MODE (o ile jest)

Np taki prosty analizer MODE sprawdzający czy ktoś dostający +o od jakiegoś IRC servera ($0 posiada wtedy gdzieś '.' -- kropkę) jest na naszej liście $prots. Jeżli go tam nie ma, to wyświetla się echo *** NetHack Protection ....' i powinien tam być jakiś mechanizm deopowania gościa (ale go nie ma, żeby nie zaciemniać przykładu). Bo co nam będzie jakiś koleś z @ wjeżdzał?!


@ prots = [Raichu Tangella Sandshrew]

on -mode_stripped "%.% % +o %" {
   unless (match($3 $prots)) {
      echo *** NetHack Protection on $1: +o $3 from $0
   }
}

Nicków z listy '$prots' nie ruszamy, ale każdego innego z +o od servera powinna spotkać surowa kara.


Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: unless, $match().

ON mode_stripped nie zastępuje ON mode, tylko go uzupełnia. I co ważne, ON mode_stripped uruchamia się po ON mode. Mi osobiście to bardzo przeszkadza, bo nie można przez to zrobić łatwego i prostego mode prota. Ale cóż, trzeba sobie radzić inaczej :-)

Zobacz także: $MODE_STRIPPER, ON modeLista Named ONs Home Następny Paragraf