EPIC4 Manual


invite

Uaktywnia się, gdy kto¶ nas zapasza na jaki¶ kanał.

$0nick osoby która zaprasza
$1kanał gdzie nas zapraszaj±


Załóżmy, że mamy jak±¶ listę '$protlist', z której ludzie mog± nas zapraszać.

@ protlist = [*!pika@pikachu.net *!blah@pokemons.int]

on ^invite * {
   if (rmatch($0!$userhost() $protlist)) {
      echo *** Autojoin to $1 after $0!${userhost()}`s invite.
      join $1
   }{
      echo *** $0!$userhost() invites you to $1, use /join command.
   }
}

Jeżeli zaprosi nas kto¶ z listy '$protlist' - wejdziemy tam automatycznie.


Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: $rmatch(), $userhost()

Zobacz także: $ILista Named ONs Home Następny Paragraf