EPIC4 Manual


hook

Uaktywnia się gdy użyjemy polecenia hook z pasującym wzorem.

$0-text hooka


Np taki prosty przykład:

^on ^hook "% MASS_DEOP *" {
   echo *** MassDeop detected on $0 by $1!$2
   if (ischanop($servernick() $0)) {
      mode $0 -o $1
   }
}

Taki prosty przykład MassDeop prota. Uaktywni się on, gdy w innym miejscu skrtpt wykryje jakiegoś MassDeopa w ten sposób:

[....]
hook $channel MASS_DEOP $nick $userhost
[....]

Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: $ischanop(), $servernick().

Zobacz także: hookLista Named ONs Home Następny Paragraf