EPIC4 Manual


help

Uaktywnia się wraz z każdą linijką textu helpa (clienta).

$0text helpa


on ^help * echo [?] $0-

Każda linijka helpa będzie poprzedzona '[?]'

Lista Named ONs Home Następny Paragraf