EPIC4 Manual


exec_exit

Uaktywnia się gdy procec exec zostanie zakończony (z różnych powodów).

$0nazwa lub numer refnum procesu EXEC
$1sygnał, który wykillował proces lub '0' (zero) jeżeli proces zakończył się normalnie
$2-exit code zwykle '0' (zero) chyba że coś jest nie tak

ON exec_exit zwykle używa się do czyszczenia pozostałych zapisów ON exec*, gdyż ten ON oznacza zakońcenie działania procexu EXEC i warto po sobie posprzątać.


Załóżmy, że mamy tu jakąś skomplikowaną strukturę 'EXEC' o nazwie 'blah' (bez przykładów). Tutaj tylko będzie przykład sprzątania po sobie.

on ^exec_exit "blah *" {
   ^on ^exec -"blah *"
   ^on ^exec_errors -"blah *"
   ^on ^exec_exit -"blah *"
   echo *** Proces BLAH finished.
}

Zobacz także: ON exec, ON exec_errors, ON exec_promptLista Named ONs Home Następny Paragraf