EPIC4 Manual


exec

Uaktywnia się gdy exec zwraca jakieś dane.

$0numer refnum procesu EXEC lub jego nazwa (o ile ten proces ma nazwę)
$1-dane


on ^exec "blah % $pid() *" echo IRC uses $3 %CPU and $4 %MEM.

/exec -name blah ps x

To powinno podać ile nas proces IRC zjada % CPU i MEM.


Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: exec, $pid()

Zobacz także: ON exec_errors, ON exec_exit, ON exec_promptLista Named ONs Home Następny Paragraf