EPIC4 Manual


encrypted_msg

Uaktywnia się gdy client otrzyma jakiś zakodowany PRIVMSG. Do kodowania używa się polecenia encrypt.

$0nick autora MSG
$1-zakodowany text

ON encrypted_privmsg będzie działać tylko wtedy, gdy zaróno nadawca, jak i odbiorca ustalą takie same kucze. Inaczej zobaczysz na ekranie albo jakieś krzaki (wasze klucze się nie zgadzają) albo text '[ENCRYPTED MESSAGE]' (gdy otrzymasz zakodowaną wiadomość a nie ustawisz żadnego klucza).


on ^encrypted_privmsg '% $servernick() *' echo *[$0!$userhost()]* $1-

Gdy ktoś nam przyśle zakodowany MSG, zobaczymy:

*[Pikachu!pika@blah.net]* Ten MSG jest zakodowany i tylko z dobrym kluczem go odczytam.


ON encrypted_privmsg z mode silent lub quiet uaktywnia się także gdy client otrzyma ON msg, dlatego też użyłem innej maski maski match niż się zwykle używa: >> '% $servernick() *' <<, aby uniknąc takiego przypadku.

Oczywiście tak samo jak w ON msg nie można z ON encryptde_privmsg wysyłać żadnych MSG, gdyż będą one konwertowane na NOTICE.

Jak nietrudno się domyśleć, zakodowany text jest przesyłany zwykłym MSG, w jakiś tam sposób oznaczonym. Podrobienie ON encrypted_privmsg jak i ON encrypted_notice nie stwarza większych problemów. Jest to np. coś takiego:


/quote PRIVMSG Pikachu :^ASED fo[5D3msb5}E9^A

Pikachu zobaczy albo informacje o zakodowanej wiadomości, albo krzaki. W zależności od ustawień jego '/encrypt' względem naszej osoby.


Oczywiście '^A' to Ctrl+A, lub jak kto woli $chr(1)

Zobacz także: encrypt, ON encrypted_notice, ON msgLista Named ONs Home Następny Paragraf