EPIC4 Manual


encrypted_notice

Uaktywnia się gdy client otrzyma jakiś zakodowany NOTICE. Do kodowania używa się polecenia encrypt.

$0nick autora NOTICE
$1-zakodowany text

ON encrypted_notice będzie działać tylko wtedy, gdy zaróno nadawca, jak i odbiorca ustalą takie same kucze. Inaczej zobaczysz na ekranie albo jakieś krzaki (wasze klucze się nie zgadzają) albo text '[ENCRYPTED MESSAGE]' (gdy otrzymasz zakodowaną wiadomość a nie ustawisz żadnego klucza).


on ^encrypted_notice '% $servernick() *' echo -[$0]- $1-

Gdy ktoś nam przyśle zakodowany NOTICE, zobaczymy:

-[Pikachu]- Ten NOTICE jest zakodowany i tylko z dobrym kluczem go odczytam.


ON encrypted_notice z mode silent lub quiet uaktywnia się także gdy client otrzyma ON notice, dlatego też użyłem innej maski match niż się zwykle używa: >> '% $servernick() *' <<, aby uniknąc takiego przypadku.

Oczywiście tak samo jak w ON notice nie można z ON encryptde_notice wysyłać żadnych NOTICE gdyż będą one konwertowane na MSG.

Jak wygląda przesyłany zakodowany text? Zobacz przykład w ON encrypted_privmsg.

Zobacz także: encrypt, ON encrypted_privmsg, ON noticeLista Named ONs Home Następny Paragraf