EPIC4 Manual


dcc_raw

Uaktywnia się client otrzyma jakieś dane przez DCC RAW lub też będzie próbował zawiązać takie połączenie za pomocą $connect().

$0file descriptor ,czyli numer połączenia $connect()
$1nazwa lub IP hosta z którym jesteśmy połączeni
$2kod typu połączenia (opis niżej)
$3-dane dla typu 'D', numer portu dla 'E' i 'N' i nic dla 'C'

Kody typów połączeń:

UWAGA: Jest bardzo ważne, aby używać ON dcc_raw z serial# (zobacz Wstęp do ONs) różnym od '0' (zera), gdyż może to powodwać różnego rodzaju konflikty pomiędzy paroma połączeniami ON dcc_raw. Chyba, że umiejętnie ustawimy wzór match.


on #-dcc_raw 4 '% % C *" {
   echo *** DCC connection to $1 closed on fd $0.
}

Jeżeli jakieś połączenie DCC RAW zostanie zerwane, zobaczymy np text:

*** DCC connection to xeon.31337.net closed on fd 6.


Zobacz także: $listen(), $connect(), DCC rawLista Named ONs Home Następny Paragraf