EPIC4 Manual


dcc_offer

Uaktywnia się gdy client (czyli Ty) oferuje komuś połączenie DCC (CHAT lub SEND).

$0nick osoby której coś oferujemy
$1typ oferowanego DCC
$2nazwa oferowanego pliku (tylko dla SEND)
$3-rozmiar oferowanego pliku (tylko dla SEND)


on ^dcc_offer * {
   if ([$1] == [CHAT]) {
      echo *** Sending DCC CHAT request to $0 ...
   } elsif ([$1] == [SEND]) {
      echo *** Sending DCC SEND $2 \($3 bytes\) to $0 ...
   }
}

Jeżeli wyślemy 'Pikachu' DCC CHAT i SEND, to zobaczymy:

*** Sending DCC CHAT request to Pikachu ...
*** Sending DCC SEND pokeball.zip (4325166 bytes) to Pikachu ...


Zobacz także: ON dcc_connect, ON dcc_list, ON dcc_lost, ON dcc_requestLista Named ONs Home Następny Paragraf