EPIC4 Manual


dcc_lost

Uaktywnia się gdy połączenie DCC (SENDGET lub CHAT) zostanie stracone. W przypadku DCC SEND ON dcc_lost pojawi się tylko w przypadku gdy transfer zostanie w jakiś sposób przerway zanim cały plik zostanie przesłany.

$0nick z którym mamy połączenie DCC
$1typ połączenia DCC
$2-różny text w zależności od typu DCC


on ^dcc_lost * {
   switch ($1) {
      (CHAT) {echo *** DCC CHAT connection with $0 lost.}
      (SEND) {echo *** DCC SEND $2 to $0 lost -- $3-}
      (GET) {echo *** DCC GET $2 from $0 lost -- $4-}
   }
}

Komunikaty będą wyglądać np tak:

*** DCC CHAT connection with Pikachu lost.
*** DCC SEND pokeball.zip to Pikachu lost -- IDLE TIME
*** DCC GET pokaball.zip from Raichu lost -- ABORTED CONNECTION


Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: switch.

Co do zapewnień w helpie do EpiCa, że ON dcc_lost nie uaktywnia się po normlanym zakończeniu transferu DCC SEND, to nie jestem tego do końca pewien. Z własnego doświadczenia wiem, że różnie z tym bywa. Tak samo z różnymi rodzjami textów, które się pojawiają (owe $3- lub $4-). Trzeba samemu niestety popróbować różnych możliwości, aby wyłapać te texty i na podstawie ich jakoś skrypt skonstuować.

Zobacz także: ON dcc_connect, ON dcc_list, ON dcc_offer, ON dcc_requestLista Named ONs Home Następny Paragraf