EPIC4 Manual


dcc_list

Uaktywnia się z każdą linijką informacji o naszych połączeniach DCC uzyskanych za pomocą /dcc list.

$0typ połączenia DCC
$1zawsze '0' (zero, czyli brak kodowania); w przyszłości może coś z tym zrobią
$2nick z którym mamy połączenie DCC
$3status połączenia (opis niżej)
$4czas rozpoczęcia połaczenia w formacie $time() lub '0' (zero) gdy połączenie jest nieaktywne
$5ile przesłano pliku lub '0' (zero) gdy nie dotyczy
$6ilość przesłanych bajtów
$7opis, zwykle nazwa pliku lub słowo 'chat' dla CHAT

Status połączenia może mieć trzy wartości, w zależności od stanu połączenia: Offered, Waiting lub Active.

Tak wygląda środek /dcc list -- początek i koniec także są oznaczone. Dla początku listy zmienna $0 jest słowem 'Start, a dla końca End. Łatwo zatem można się zorientować kiedy lista się skonczyła.


on ^dcc_list * {
   switch ($0) {
      (Start) {echo *** Początek listy DCC:}
      (End) {echo *** Koniec listy DCC.}
      (CHAT) {echo CHAT $[-9]2 $[1]3 $[-8]6}
      (SEND) (GET) {echo $[-4]0 $[-9]2 $[1]3 $[-8]5 $[30]7}
      (*) {echo $[-4]0 $[-9]2 $[1]3 $[-8]6 $[30]7}
   }
}

I tak np zobaczymy coś takiego po '/dcc list':

*** Początek listy DCC:
 CHAT   Pikachu A     3345
 CHAT      Seel W        0
  GET    Raichu A     23kB pokeball.zip
*** Koniec listy DCC.
}

Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: Wyrażenia, switch.

Zobacz także: Wstęp do DCCLista Named ONs Home Następny Paragraf