EPIC4 Manual


dcc_connect

Uaktywnia się, gdy zostanie zawarte aktywne połączenie DCC (CHAT lub SEND)

$0nick z którym mamy otwarte połączenie DCC
$1typ połączenia DCC
$2adres IP z którym się połączyliśmy
$3numer portu w IP $0
$4nazwa pliku (tylko dla SEND)
$5rozmiar pliku (tylko dla SEND)


on ^dcc_connect * {
   if ([$1] == [CHAT]) {
      echo *** DCC CHAT connection with $0 enabled.
   } elsif ([$1] == [SEND]) {
      echo *** DCC SEND $4 \($5 bytes) with $0 enabled.
   }
}

Po zawarciu połączeń DCC CHAT lub SEND zobaczmy np:

*** DCC CHAT connection with Pikachu enabled.
*** DCC SEND pokeball.zip (2147465 byes) with Raichu enabled.


Przypominam, że nie możemy w ON dcc_connect (ani w każdym innym ON dcc_* z wyjątkiem ON dcc_request) korzystać z funkcji $userhost().

Zobacz także: ON dcc_list, ON dcc_lost, ON dcc_offer, ON dcc_requestLista Named ONs Home Następny Paragraf