EPIC4 Manual


dcc_chat

Uaktywnia się gdy ktoś nam przyśle jakiś text za pomocą DCC chat (oczywiście musimy mieć otwarte połączenie).

$0nick osoby wysyłającej text (bez '=')
$1-text

UWAGA: Ponieważ komunikacja DCC CHAT odbywa się poza IRC serverem, przeto nie działają na przykład takie funkcje jak: $servernick(), $userhost(), $servrnum() (aby podać najbardziej dolegliwe przykłady -- w zasadzie nie działa większość funkcji typu client info), czy też client nie będzie wykonywał pewnych akcji, wywołanych przez ON dcc_chat (np. zmiana nicka, czy polecenie userhost).
Dzieje się tak, ponieważ komunikacją DCC CHAT zajmuje się tylko client i nie posiada na ten temat potrzebnych informacji. Dlatego jest to poważne utrudnienie dla osób, które chciałby zlinkować pare clientów poprzez DCC CHAT i kierować jakoś nimi w ten sposób.

Wszystko jednak będzie działać poprawnie, gdy użyjemy konstrukcji 'xeval -server', jednak do tego potrzebujemy i tak refnum IRC servera ($servnum()). A tego jednak nie możemy uzyskać i trzeba arbitralnie 'z zwenątrz' przypisać numer IRC servera. Może to i jakoś działać, ale istnieje wiele sytuacji, gdy będzie to działać błędnie.

A oto standardowy przykład wykorzystania ON dcc_chat:


on ^dcc_chat * echo =$0= $1-

Zobaczymy np taki DCC CHAT od 'Pikachu':

=Pikachu= To jest text.


Zobacz także: DCC chat, ON send_dcc_chatLista Named ONs Home Następny Paragraf