EPIC4 Manual


ctcp_reply

Uaktywnia się gdy client otrzyma odpowiedź CTCP_REPLY na CTCP. Oczywiście można podrobić CTCP_REPLY tak, że client otrzyma odpowiedź na coś, czego w ogóle nie chciał. Ale o tym niżej.

$0nick osoby wysyłającej CTCP_REPLY
$1polecenie CTCP, którego dopowiedź dotyczy
$2-jakieś tam argumenty, w zależności od $1

ON ctcp_reply posiada całkowitą blokadę wysyłania jakichkolwiek MSG, CTCP czy też NOTICEs. Jak to obejść zobacz we Wstępie do CTCP.


on ^ctcp_reply * echo *** CTCP $1 reply from $0: $2-

Przykładowa odpowiedź na '/ctcp Pikachu version' :

*** CTCP VERSION reply from Pikachu: WinXP-beta-zeta mIRC 5.34 blah


ON ctcp_reply to nic innego jak przerobiony NOTICE (tak samo jak CTCP to zmieniony odrobinę PRIVMSG) -- możemy zatem je łatwo podrabiać. Jeżeli dodać do tego fakt, iż client przyjmuje odpowiedzi na coś, czego w ogóle nie chciał, oraz że ON crcp_reply zawsze mówi clientowi iż to tylko my jesteśmy adresatami tego przekazu, to mamy wspaniałe narzędzie do floodowania. Np tak:


/quote PRIVMSG #blah :^AVERSION To jest FlooD^A

Pomimo, że zostało to posłane na cały kanał, wszyscy zobaczą to jako:

*** CTCP PING reply from Twoj_nick: To jest FlooD


Oczywiście '^A' to Ctrl+A'.
Nie rozumiesz przykładu? Zobacz: quote, Wstęp do CTCP.

Zobacz także: ON ctcpLista Named ONs Home Następny Paragraf