EPIC4 Manual


ctcp

Uaktywnia się client otrzyma jakiś CTCP.

$0nick autora CTCP
$1Twój nick lub nazwa kanału gdzie wysłano CTCP
$2typ polecenia CTCP
$3-opcjonalne argumenty polecenia CTCP

ON ctcp posiada blokadę, która uniemożliwia wysyłanie PRIVMSG -- wszystkie CTCP czy też MSG są kowertowane odpowiednio na CTCP_REPLY lub NOTICE. Dokładny opis tego zjawiska znajduje się w ON msg.


on ^ctcp * {
   echo *** CTCP $2- from $0 to ${ischannel($1))?[everyone on $1]:[You]}
}

Jeżeli 'Pikachu' wyśle dwa 'CTCP PIKA' do nas i na kanał '#blah', zobaczymy:

*** CTCP PIKA from Pikachu to everyone on #blah
*** CTCP PIKA from Pikachu to You


Nie można zablokować za pomocą ON ctcp odpowiedzi na takie standardowe polecenia jak VERSION, PING, itd. Poczytaj w Wstępie do CTCP jak to robić.

Zobacz także: ON ctcp_replyLista Named ONs Home Następny Paragraf