EPIC4 Manual


connect

Uaktywnia się gdy połączymy się z jakimś IRC serverem.

$0server z którym się połączyliśmy
$1numer portu
$2nazwa IRC servera określona przez sam IRC server


/on ^connect * echo *** Connected to server $0 \($2\) on port $1

Np przy połączniu z 'lublin.irc.pl:6667'

*** Connected to server lublin.irc.pl (lublin) on port 6667


Zobacz także: ON disconnect, ON server_lostLista Named ONs Home Następny Paragraf