EPIC4 Manual


channel_signoff

Pojawia się gdy ktoś wyjdzie z IRCa, przy czym uaktywnia tyle razy, na ilu kanałach był razem z Tobą. Jeżeli np. jesteście na 3 kanałach, channel_signoff uaktywni się 3 razy dla tego samego QUITa, przy czym za każdym razem z inną nazwą kanału. Nie uaktywnia się, gdy to Ty wychodzisz z IRCa.

$0kanał na którym zaobserwowano quita
$1nick osoby quitującej
$2-text signoffa

To służy głównie do kasowania nicków z jakiś list (o ile są tam zapisane), oddzielnych na poszczególnych kanałach.


Załóżmy, że jesteśmy razem z 'Pikachu' na kanałach '#blah' i '#pika'.

on ^channel_signoff * {
   echo *** Signoff $1 \($2-\) on $0
}

Gdy 'Pikachu' ucieknie z IRCa, zobaczymy:

*** Signoff Pikachu (Czas na trening) on #blah
*** Signoff Pikachu (Czas na trening) on #pika


Do jednorazowego powiadamiania o wyjściu kogoś z IRCa służy ON signoff i działa niezależnie od channel_signoff. Nasze quity są definiowane przez ON exit.

Zobacz także: ON channel_nick, ON signoff, ON quitLista Named ONs Home Następny Paragraf