EPIC4 Manual


write() | writeb()

File Oprtators

write(fd text)
writeb(fd text)

Obie funkcje zapisuje text do pliku otwartego za pomocą $open() (funkcja ta zwraca fd - file descriptor). $wrtriteb() NIE zapisuje każdego textu w nowej liniii. Funkcje przyjmują wartości:
1 - zapis się udał
>-1 - ilość zapisanych bajtów@ :fd = open(~/blah W)
@ :test1 = write(ble Tauros trzy oony ma)
@ :test2 = write($fd Pikachu)

$test1 to '-1' (nie mamy żadnego fd 'ble' -- zapis nie udał się)
$test2 to '8' (7 znaków + nowa linia)Generalnie ważne jest tylko sprzwdzanie, czy $writeb() lub $write() nie zwracają aby '-1'.

Zobacz taże: $close(), $open(), $read()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf