EPIC4 Manual


winvisible()

Client Info

winvisible(win_name|win_refnum)

Sprawdza, czy okno win_name lub win_refnum jest aktualnie widoczne na Twoim keranie. Przyjmuje wartości:
1 - jest widoczne
0 - nie jest
-1 - nie ma takiego okna@ :test1 = winvisible(2)
@ :test2 = winvisible(BlaH)

$test1 to np '1' (okno widoczne)
$test2 to np '-1' (nie mamy takiego okna)Zobacz także: $winrefs(), /WINDOW HIDE
Lista Funkcji Home Następny Paragraf