EPIC4 Manual


winsize()

Client Info

winsize(win_name|win_refnum)

Podaje liczbę linii w oknie win_name lub win_refnum. Brak argumentów oznacza aktualne okno.@ :test1 = winsize()
@ :test2 = winszie(43)
@ :test3 = winsize(Raichu)

$test1 to np '102' (liczba linii aktualnego okna)
$test2 to np '' (pusty, nie mamy okna z takim refnum)
$test3 to np '24' (liczba linii okna o nazwie 'Raichu')Zobacz także: $geom(), /WINDOW SIZE
Lista Funkcji Home Następny Paragraf