EPIC4 Manual


winserv()

Client Info

winserv(refnum|name)

Podaje server_num okna numer refnum lub name. Przyjmuje wartości:
-1 - gdy nie ma takiego okna, lub okno nie jest połączone z żadnym serverem
>-1 - refnum servera (zaczyna się oczywiście od '0')@ :test1 = winserv()
@ :test2 = winserv(Pikachu)
@ :test3 = winserv(14)

$test1 to np '0' (server_num aktualngo okna, np. własnie '0')
$test2 to np '1' (server_num okna 'Pikachu')
$test3 to np '-1' (bo nie mamy okna refnum '14')W zasadzie ta funkcja jest używana w skryptach obsługujących po kilka połączeń naraz.


Zobacz także: $lastserver(), $myservers(), $servername(), $servernum()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf