EPIC4 Manual


winrefs()

Clientinfo

winrefs()

Podaje liste refumow wszystkich okien. Ważne jest, że lista nie jest sortowana od min do max -- o kolejności decyduje jak dawno dane okno było aktywne (okna dawno niegoladane będa na końcu, a aktualne zawsze na początku).Załóżmy, że mamy okna z numerami od '1' do '8'

/window refnum 5 number 100 @ :test = winrefs()

$test to np: '1 2 3 4 100 6 7'Zobacz także: $winnum()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf