EPIC4 Manual


winnicklist()

Client Info

winnicklist(refnum)

Podaje liste nickow lub kanalow które powinny pojawiać się w oknie numer refnum./window refnum 1 add Kadabra
@ :test = winnicklist(1)

Dodajemy do okna numer '1' nick 'Kadabra'
I $test to 'Kadabra'Zobacz także: $winbound(), /WINDOW BIND, /WINDOW ADD
Lista Funkcji Home Następny Paragraf