EPIC4 Manual


winnam()

Client Info

winnam(refnum)

Podaje nazwę okna refnum, o ile takie okno istnieje. Jeżeli nie, nic nie zwraca (puste). Brak argumentów oznacza aktualne okno.@ :test1 = winnam(432)
@ :test1 = winnam(1)

$test1 to np. '' (pusty, nie mamy okna z takim refnum)
$test2 to np. 'PoKeMoNz' (bo tak sobie to to okno nazwali¶my)Zobacz także: $winnum(), $winbound(), $STATUS_WINDOW
Lista Funkcji Home Następny Paragraf