EPIC4 Manual


winlevel()

Client Info

winlevel(window_name|window_refnum

Zwraca window level (określany w /WINDOW LEVEL) okna refnum lub name.@ :test = winlevel(1)

Np $test to 'ALL'Zobacz także: $LASTLOG, $LASTLOG_LEVEL
Lista Funkcji Home Następny Paragraf