EPIC4 Manual


chanwin()

winchan()

Client Info

winchan(win_ref|win_name|kanal)

W jakim oknie znajduje się dany kanał. Obie funkcje działją identycznie.


Przypiszmy do aktualnego okna numer 10, nazwę Pokemon i kanał #pikachu


/window number 10 name Pokemon channel #pikachu


@ :test = winchan(#pikachu)

$test będzie równe '10'


@ :test = winchan(10)
@ :test = winchan(Pokemon)

$test będzie mieć wartość w obu przypadkach '#pikachu'Zobacz także: $winnam(), $winnum(), $winbound(), $winrefs()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf