EPIC4 Manual


winbound()

Client Info

winbound(kanal|refnum|nazwa)

Podaje czy jakie¶ okno jest podbindowane (/window bind kanal) pod jaki¶ kanał. Można podać kanal (zwraca refnum okna), refnum lub name okna (zwraca nazwę kanału). Oczywi¶cie funkcja sprawdza tylko deklarowane podbindowanie kanału do okna i wcale nie musisz być na tym kanale (ale takie okno musisz posiadać)./window refnum 2 name PoKeMoN bind #pikachu

Okno refnum '2' nazywa się 'PoKeMoN' i jest podbindowane pod kanał '#pikachu'

@ :test1 = winbound(#pikachu)
@ :test2 = winbound(pokemon)
@ :test3 = winbound(2)
@ :test4 = winbound(blahblah)
@ :test5 = winbound(#blah)

$test1 i $test2 to '2'
$test3 to '#pikachu'
$test4 to '' (pusty - załóżmy, że nie mamy tak nazwanego okna)
$test5 to '' (pusty - załóżmy, że kanał #blah nie jest podbindowany do żadnego okna)Zobacz także: $winchan()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf