EPIC4 Manual


which()

File Operator

which(plik [dir[:dir ...]])

Podaje pełną śceżkę dostępu pliku, szukając go w $LOAD_PATH. Można podać dodatkowe katalogi dir (oddzielone od siebie ':' - dwukropkami).Załóżmy, że $LOAD_PATH to '~/load'

@ :test1 = which(blah)
@ :test2 = which(niemamnie)
@ :test3 = which(blah ~/.irc:/usr/local/lib/share)

$test1 to np '/home/login/blah'
$test2 to '' (puty, nie ma takiego pliku)
W $test3 $which() przeszuka jeszcze te katalogiZobacz także: load, which, $LOAD_PATH
Lista Funkcji Home Następny Paragraf