EPIC4 Manual


usermode()

Server Info

usermode([server])

Podaje Twoj usermode na serverze (musisz być z nim połączony). Można podać name lub refnum servera. Gdy się nic nie poda, funkcja zwróci usermode z aktualnego servera.@ :test1 = usermode()
@ :test2 = usermode(1)
@ :test3 = usermode(lublin.irc.pl)
@ :test4 = usermode(blah)

$test1 to usermode z aktualnego servera, np. 'iw'
$test2 to usermode z servera refnum '1'.
$tesr3 to usermode z servera 'lublin.irc.pl'
$tesr4 to '' (pusty, zła nazwa servera)Zobacz także: $servnum(), $servername(), $winserv()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf