EPIC4 Manual


userhost()

Client Info

userhost([nick])

Gdy podamy nick zwróci jego 'user@host', o ile nick jest na jakimkolwiek z naszych kanałów. W przeciwnym przypadku poda '<UNKNOWN>@<UNKNOWN>'. $userhost() bez podanego nicka będzie działać wyłącznie w ONs.@ :test1 = [Onix!$userhost(Onix)]

O ile jest taki nick i jest na jakims naszym kanale, to np $test1 będzie 'Onix!blah@pokemons.sux.com


Przykład zasosowania w ONsach:

on ^mode * echo *** Mode \"$2-\" on $1 by $0!$userhost()

będzie to np: '*** Mode "-o Pikachu" on #pokemon by Raichu!blah@pika.net


Przykład braku info o user@host:

if (userhost($0) == [<UNKNOWN>@<UNKNOWN>]) {
   echo *** $0 nie jest na zadnym z moich kanalow.
}


Do sprawdzania user@host osób spoza naszych kanałow służy polecenie userhost

Zobacz także: who
Lista Funkcji Home Następny Paragraf