EPIC4 Manual


urlencode() | urldecode()

Miscellaneous

urlencode(text)
urldecode(encoded_text)

Funkcja $urlencode() zamienia (koduje) znaki nie-alfanumeryczne (różne od liter i cyfr) w texcie na ciąg znaków akceptowany jako adres URL. Natomiast, jak nietrudno się dmyśleć, funkcja $urldecode() działa dokładnie odwrotnie.@ :test = urlencode(bleble ple ple)

$test to 'bleble%20ple%20ple'


Zobacz także: $crypt(), $encode(), $decode(), $hash_32bit()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf