EPIC4 Manual


unlink()

File Oprator

unlink(plik [plik ...])

Kasuje pliki. Gdy wszystko OK, zwraca '0', jeżeli nie, to podaje ilu plików nie udało się skasować.@ :test = unlink(~/.ircrc /etc/passwd)

$test to zapewne '1', gdyż nie uda się najprawdopobniej skasować '/etc/passwd'Zobacz także: $rename(), $rmdir()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf