EPIC4 Manual


uniq()

Words Operator

uniq(lista)

Zwraca liste eliminując duplikaty tych samych słow.@ :test = uniq(Pika Pika Pikachu!)

$test będzie 'Pika Pikachu!'Zobacz także: $common(), $diff(), $filter(), $rfilter(), $pattern(), $rpattern()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf