EPIC4 Manual


umask()

File Operator

umask(mode)

Umask mode dla plików zakładanych przez EPIC.@ umask(77)

Ustawi umask na '700'

@ umask(2)

Ustawi na '775'Zobacz także: $chmod(), $fexsit(), $glob(), $mkdir(), $rename()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf