EPIC4 Manual


uhc()

Pattern Matching

uhc(input)

Zamienia input na format nick!user@host.@ :test1 = uhc(misio@net.com.pl)
@ :test2 = uhc(@*.edu)
@ :test3 = uhc(*lamer@*.sdi.tpnet.pl)

$test1 to '*!misio@net.com.pl'
$test2 to '*!*@*.edu'
$test3 to '*!*lamer@*.sdi.tpnet.pl'Jak widać, całkiem to przydate, ale głupieje przy IPv6 -- zobacz opis $mask()

Zobacz także: $deuhc(), $mask()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf