EPIC4 Manual


twiddle()

File Operator

twiddle(~user)

Wraca z pełną scieżką PWD ~usera, o ile taki user istnieje (jak nie, funkcja wraca pusta). Znak ~ (tylda) jest konieczny.@ :test = twiddle(~blah)

Załóżmy, że takie coś: '/home/blah/'

@ test = twiddle(~root)

Tu $test będzie '/root/'

Lista Funkcji Home Następny Paragraf