EPIC4 Manual


trunc()

trunc(precyzja liczba)

Określa z jaką precyzja po przecinku zwrócić liczbe. Przydatne z $FLOATING_POINT_MATH./eval echo TEST: $trunc(4 1.9)

TEST: 1.9000
Lista Funkcji Home Następny Paragraf