EPIC4 Manual


tr

String Operator

tr(/input/output/string)

Zamienia znaki input na odpowiedni znak output w string. Można podać po kilka znaków do input i output. Jeżeli w input jest więcej znaków niż w output, zostanie użyty ostatni znak. Separator (/) może być dowolnym znakiem, którego nie ma w input i output./eval echo TEST1: $tr(/a/x/Ala ma kota)
/eval echo TEST2: $tr(/pika/blah/Pikachu smierdzi)
/eval echo TEST3: $tr(:ble:.:abusers blah)
/eval echo TEST4: $tr(/e/ /Kotek pije mleczko)

'TEST1: Alx mx kotx'
'TEST2: Plahchu smlerdzl'
'TEST3: abus.rs ..ah'
'TEST4: Kot k pij ml czko'Zobacz także: $msar(), $sar(), $split(), $strip()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf