EPIC4 Manual


tow()

Words Operator

tow(word lista0

Zwraca listę po słowie word w liscie. Działa podobnie jak $before(), tylko że dodaje słowo word do listy.@ :test = tow(X 1 2 3 4 X 5 6)

W $test będzie '1 2 3 4 X'Zobacz także: $fromw(), $afterw(), $beforew(), $chgw(), $midw()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf