EPIC4 Manual


toupper()

Characters Operator

toupper(text)

Zamienia wszystkie małe znaki ASCII na DUZE. Nie działa przy znakach 8-bitowych (mp z polskimi ogoknami) -- wtedy lepiej używać $tr()@ :test = toupper(PoKeMoN)

$test to 'POKEMON'Zobacz także: $tolower()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf