EPIC4 Manual


time() | utime()

Time Functions

time()
utime()

Podaje aktualny czas w sekundach od 1 stycznia 1970. $utime() pdaje także milisekundy./eval echo Miliard sekund od 1.01.1970 minęło ${1000000000-time()} sekund temu.

Bez przykładu :-)


Lista Funkcji Home Następny Paragraf